מכירות להופעה הנבחר תמו, נא לבחור הופעה אחרת
סבתא טורבו ואלפי התנינים הבכיינים
לרכישה
מ 50.00 ILS
13.07.2024, 11:00
לרכישה
מ 50.00 ILS
מ 50.00 ILS
לרכישה
מלכת אמבטיה
לרכישה
מ 95.00 ILS
מ 95.00 ILS
לרכישה
מלכת אמבטיה
לרכישה
מ 95.00 ILS
מ 95.00 ILS
לרכישה
דרכון מנגאלי
לרכישה
מ 90.00 ILS
מ 90.00 ILS
לרכישה
געגועים
לרכישה
מ 110.00 ILS
22.07.2024, 18:00
לרכישה
מ 110.00 ILS
מ 110.00 ILS
לרכישה
געגועים
לרכישה
מ 110.00 ILS
22.07.2024, 20:30
לרכישה
מ 110.00 ILS
מ 110.00 ILS
לרכישה
ערב ספרות בן ג'לון
לרכישה
מ 50.00 ILS
23.07.2024, 20:00
לרכישה
מ 50.00 ILS
מ 50.00 ILS
לרכישה
יוליסס על בקבוקים
לרכישה
מ 110.00 ILS
מ 110.00 ILS
לרכישה
אום כולת'ום
לרכישה
מ 110.00 ILS
מ 110.00 ILS
לרכישה
אום כולת'ום
לרכישה
מ 110.00 ILS
מ 110.00 ILS
לרכישה
Doppelgänger – מונולוגיים
לרכישה
מ 80.00 ILS
מ 80.00 ILS
לרכישה
געגועים
לרכישה
מ 110.00 ILS
13.08.2024, 20:30
לרכישה
מ 110.00 ILS
מ 110.00 ILS
לרכישה
מחכים לגודו
לרכישה
מ 95.00 ILS
מ 95.00 ILS
לרכישה
קפקא
לרכישה
מ 90.00 ILS
מ 90.00 ILS
לרכישה
קפקא
לרכישה
מ 90.00 ILS
מ 90.00 ILS
לרכישה
דרכון מנגאלי
לרכישה
מ 90.00 ILS
מ 90.00 ILS
לרכישה
יוליסס על בקבוקים
לרכישה
מ 110.00 ILS
מ 110.00 ILS
לרכישה
מלכת אמבטיה
לרכישה
מ 95.00 ILS
מ 95.00 ILS
לרכישה
קפקא
לרכישה
מ 90.00 ILS
מ 90.00 ILS
לרכישה
קפקא
לרכישה
מ 90.00 ILS
מ 90.00 ILS
לרכישה